Pomorski fakultet Kotor

Popravni kolokvijum II iz PLaniranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)
Popravni kolokvijum II iz PLaniranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)  odrzace se u srijedu, 30. maja 2018. godine sa pocetkom u 16:00 sati u ucionici N2 fakulteta.