Elektrotehnički fakultet

Završni ispit
Završni ispit će se održati u ponedjeljak, 21. juna, u sali 106.

Studenti smjera EA počinju sa radom u 12 časova.

Studenti smjera ETR počinju sa radom u 14 časova.

Broj posjeta : 404