Elektrotehnički fakultet

Primjer završnog ispita
Primjer završnog ispita je u prilogu.


Napominju se studenti da, pored primjera, na sajtu za studiranje na daljinu DL data je skripta, u sklopu koje se nalaze i zadaci koji su rađeni na vježbama.

Dokumenti

Broj posjeta : 103