Rektorat, 16.06.2017

ArhivaDokumenti

ODLUKA O PLAĆANJU ŠKOLARINE U DVIJE RATE ZA STUDIJSKU 2016/17. - 29.06.2016.

Preuzmi

ODLUKA O PLAĆANJU ŠKOLARINE U TRI RATE - 29.06.2015.

Preuzmi

ODLUKA O FORMIRANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE SISTEMOM KVALITETA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 14.05.2015.

Preuzmi

ODLUKA O FORMIRANJU SUDA ČASTI UNIVERZITETA CRNE GORE - 14.05.2015.

Preuzmi

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH SREDSTAVA REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE - 27.05.2010.

Preuzmi

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILA O UNUTRAŠNJEM REDU I VOĐENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA U REKTORATU UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

POSLOVNIK O RADU SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA ZAPOSLENIH NA UNIVERZITETU CRNE GORE DODJELOM KREDITA - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA KADROVA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA STRUČNOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PREDLOG DOPUNA PRAVILNIKA O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA STRUČNOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA - 06.10.2015

Preuzmi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG ODBORA - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA PRIHODOVANIH OD ŠKOLARINA, SA TRŽIŠTA I IZ DRUGIH IZVORA - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA NA OSNOVNE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - 27.09.2004.pdf

Preuzmi

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - 29.06.2015.pdf

Preuzmi

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - dodatni ispit 29.06.2016.

Preuzmi