Rektorat, 30.08.2017

Portal Uprave za javne nabavke Crne GoreSve informacije sa Portala Uprave za javne nabavke mogu se, bez prethodne registracije, pronaći na linku koji slijedi:

http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp