Elektrotehnički fakultet, 10.12.2020

Obavjestenje za projekte iz predmeta Java programiranjeKompletne aplikacije (source code) zajedno sa seminarskim radom napisanim u Word-u neophodno je poslati na mail nastavafth@gmail.com najkasnije do 18.01.2020.g.

 

Broj posjeta : 122