Elektrotehnički fakultet

Popravni završni ispit
Popravni završni ispit će se održati u ponedjeljak 08.02.2021. godine u sali L2 sa početkom u 8h. 

Broj posjeta : 163