Pomorski fakultet Kotor, 21.05.2020

Rezultati Kolokvijuma (ocjena seminarskih radova) i informacija o završnom ispituZavršni ispit iz predmeta Pomorsko imovinsko pravo biće održan u petak 19. juna, sa početkom u 9.30h. 
Na testu će biti 20 kratkih pitanja, od kojih svako nosi po 3 poena (ukupno 60 poena). 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 47