Pomorski fakultet Kotor

Instaliran skener za knjige u Pomorskoj biblioteci nabavljen kroz BLUEWBC projekat
U okviru Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo na Pomorskom fakultetu Kotor je za potrebe realizacije Erasmus+ projekta „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC“ nabavljen skener za knjige koji će se intenzivno koristiti tokom implementacije projekta za potrebe realizacije nastavnog procesa na Pomorskom fakultetu i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore u Kotoru, ali i za potrebe rada Centra i Pomorske biblioteke, za studente, nastavno i nenastavno osoblje.

Na ovaj način, pomenute dvije Univerzitetske jedinice će nabavljenu opremu kroz rad Centra i Pomorske biblioteke iskoristiti u cilju obogaćivanja digitalizovane baze podataka i na taj način zaštiti i omogućiti dostupnost vrijednog bibliotečkog fonda svojim korisnicima.

BLUEWBC projekat se finansira iz sredstava Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske Unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. 

Više o projektu pogledajte na sljedećem linku: https://www.ucg.ac.me/pfkotor/bluewbc

 

 

 

 

Broj posjeta : 164

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.