Pomorski fakultet Kotor, 05.05.2018

Rezultati kolokvijuma II i seminarskihr adova iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvuRezultati kolokvijuma II i seminarskihr adova iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu dati su na oglasnoj tabli.