Pravni fakultet

Počela sa radom Pravna klinika za pružanje besplatne pravne pomoći
Počela sa radom Pravna klinika za pružanje besplatne pravne pomoći

Počele su sa radom Pravne klinke za pružanje besplatne pravne pomoći klijentima, koji pripadaju tkz. ranjivim grupama, a koje su osnovane u okviru Erasmus+ projekta - ENEMLOS - „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja“. 

U svim situacijama gdje osoba ili više njih (ranjiva grupa, npr. žrtve porodičnog nasilja, siromašni, izbjeglice, azilanti, djeca…) traže pravni savjet, pravna klinika obezbijediće klijentu studenta koji će raditi uz pomoć praktičara i nastavnika i pružiti mu adekvatan besplatan pravni savjet. U radu sa studentima u pružanju savjeta će raditi, pored akademskog osoblja i praktičari - sudije, advokati, tužioci, notari, javni izvršitelji i posrednici.

Klinika pruža besplatne pravne savjete u oblasti građanskog, krivičnog, građanskoprocesnog, krivičnoprocesnog, poslovnog, obligacionog, porodičnog, nasljednog, upravnog, međunarodnog, radnog, ustavnog, finansijskog, ekološkog i ljudskih prava.

Pravna klinika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, se nalazi u zgradi Pravnog fakulteta (kod ulaza sa parkinga) i radiće svakim radnim danom od 12 do 15 časova, a utorkom i četvrtkom i terminu od 16 do 18 časova. 

Pravni fakultet je obezbijedio prostor za rad pravnih klinika, a preko Projekta i neophodnu opremu za rad na klinikama i biblioteku sa najnovijom literaturom iz fundusa prava EU i zemalja koje tradicionalno dugo imaju pravne klinike u svojim nastavnim programima i planovima i koje rade sa tkz. živim klijentima.

Broj posjeta : 379

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.