Univerzitet Crne Gore se nadovezuje na temu preduzetništva EURAXESS HUB projekta kao podrška novom Horizont Evropa projektu - ERA Talent Platforma
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Koordinator EURAXESS Montenegro dr Srna Sudar, organizovala je sastanak kojim je predsjedavala Prorektorica za internacionalizaciju prof. dr Sanja Peković, a koji je kupio predstavnike Prirodno-matematičkog fakulteta, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta, sa ciljem da se predstavi novi Horizont Evropa projekat ERA Talent Platforma kao naslednik prethodnih EURAXESS projekata (TOP-ovi i EURAXESS HUBovi), i razmotre mogućnosti i načini integrisanja postojeće strukture, projekata i programa koji podržavaju preduzetništvo i istraživanje na Univerzitetu, i šire.

Novi projekat ERA Talent Platform će dalje razvijati usluge koje pruža postojeća EURAXESS mreža, omogućavajući rast i širenje tematskih centara, važnih za razvoj karijere istraživača, što je u korelaciji sa ciljevima Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (S3) 2019-2024 za povećanje zapošljivosti i podsticanja inovacija u razvojnim sektorima, kao i sa novoosnovanim EURAXESS Montenegro Hubom za naučno preduzetništvo.

Pored toga, sastanak je rezultirao dogovorom da se dalje mobilišu i angažuju fakulteti i programi društvenih nauka, čime se podstiče interdisciplinarni pristup i svijest o ključnoj ulozi mekih vještina za razvoj preduzetništva i za inovativna istraživanja.

Više o EURAXESS-u.

Posjetite i registrujte se na nacionalni EURAXESS Montenegro Portal - EURAXESS.me, da budete u toku sa mogućnostima mobilnosti i razvoja karijere istraživača.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.