Visoka ocjena Evropske komisije za napredak u oblasti nauke i inovacija
Visoka ocjena Evropske komisije za napredak u oblasti nauke i inovacija

„Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Oliver Varhelji, predstavio je 8. novembra na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta Paket proširenja za 2023. godinu, uključujući godišnje Izvještaje Evropske komisije.

U Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu u dijelu koji se odnosi na Pregovaračko poglavlje 25 - nauka i istraživanje, uz dobar stepen pripremljenosti, ostvaren je dobar napredak u odnosu na preporuke date u Izvještaju 2022. godine. Napori koje Crna Gora preduzima na nacionalnom nivou, a posebno su istaknuti u Izvještaju, odnose se na budžetska izdvajanja Vlade za istraživanje i inovacije u ovoj godini, uspješnu implementaciju Strategije pametne specijalizacije i povećanje učešća institucija iz Crne Gore u Horizont Evropa programu. U Izvještaju je naglašena dobra saradnja Crne Gore sa Evropskim savjetom za inovacije, kao i programske linije podrške razvoju inovacija koje sprovodi Fond za inovacije. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastaviće i u narednom periodu sa implementacijom Strategije pametne specijalizacije, jačanjem saradnje između akademskog i privrednog sektora, i intenziviranjem aktivnosti u cilju donošenja nove strategije naučnoistraživačke djelatnosti“, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete. 

Izvještaj Komisije ukazuje na nadu da će i budući napori u daljem jačanju infrastrukture, povećanju kapaciteta i sistemskom pristupu povlačenju EU fondova omogućiti kontinuirani uspješan napredak u sprovođenju obaveza iz Poglavlja 25. Ovakav napredak i inicijativa stvaraju osnovu za unapređenje efikasnosti i postizanje ciljeva, čime se podstiče dalji razvoj i integracija u evropske strukture.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.