Dodijeljeni sertifikati polaznicima kurseva engleskog jezika u okviru realizacije Erasmus+ projekta IESP
Foto galerija

Na Univerzitetu Crne Gore dodijeljeni su sertifikati 41 polazniku iz reda akademskog i neakademskog osoblja za uspješno pohađanje kurseva engleskog jezika koji su organizovani u sklopu realizacije Erasmus+ projekta IESP (Jačanje internacionalizacije na Univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje) čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore.

Sertifikate su dodijelila četiri profesora Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore koji su držali nastavu, dr Dragana Čarapić, dr Petar Božović, dr Milena Mrdak-Mićović i dr Branka Živković.

Prisutne je u ime tima Erasmus+ projekta IESP i Kancelarije za međunarodnu saradnju UCG pozdravila Ana Dragutinović koja je polaznicima čestitala na uspješno završenoj obuci, uloženom trudu i istrajnosti, a profesorima Filološkog fakulteta na profesionalizmu u pripremi i realizaciji kurseva.

“Organizacija kurseva dio je napora Univerziteta Crne Gore na jačanju kapaciteta nastavnog i nenastavnog osoblja koje je uključeno u poslove internacionalizacije Univerziteta Crne Gore, kao i planova za uvođenje nastave na engleskom jeziku na određenom broju predmeta na nivou osnovnih i master studija od ove akademske godine“, rekla je ona i dodala da je kurs bio organizovan za ukupno sedam grupa od kojih je jednu grupu činilo administrativno osoblje.

Realizacija projekta, kako navodi, započela je u novembru 2019. godine, a osnovni cilj je da unaprijedi međunarodnu konkurentnost i vidljivost UCG, prije svega putem obezbjeđivanja najboljeg modela za intenziviranje procesa internacionalizacije.

U sklopu projekta urađena je Strategija internacionalizacije sa akcionim planom za period 2021-2026, a razvijeni su i mehanizmi za monitoring i evaluaciju internacionalizacije, objasnila je Dragutinović i najavila da je započet proces akreditacije dvije interdisciplinarne ljetnje škole na engleskom jeziku.

Dragutinović je saopštila da je na nivou Univerziteta osnovano odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji, u cilju osnaživanja procesa internacionalizacije, te da se nada da će ovo odjeljenje i ubuduće organizovati kurseve stranih jezika za nastavno i administrativno osoblje što je i jedan od preduslova za povećanje mobilnosti studenata, akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.