Odbrana polaznih istraživanja/ mr Arso Ivanović/ Prirodno-matematički fakultet
Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Arsa Ivanovića, pod nazivom “Memristori - od nanočestice do uređaja”, održaće se u srijedu 15. 2. 2023. godine u sali 210 sa početkom u 17 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Predrag Miranović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
  2. Dr Borko Vujičić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Goran Karapetrov, profesor na Odsjeku za fiziku Dreksel Univerziteta, Filadelfija, SAD
  4. Dr Abdelrahim Hassanien, profesor sa Instituta Jožef Stefan, Slovenija
  5. Dr Jovan Mirković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne GoreNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.