Doktorska disertacija/ Milica Stanišić-Vujačić/ Prirodno-matematički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T A V A

 

javnost da će mr Milica Stanišić-Vujačić braniti doktorsku disertaciju pod nazivom  „Vegetacija suvih travnjaka u submediteranskom dijelu Crne Gore“,  pred komisijom u sastavu:

  1. Dr Svetlana Aćić, docent Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  2. Dr Danka Caković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Slađana Krivokapić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Urban Šilc, naučni savjetnik Biološkog instituta “Jovan Hadži”, ZRC SAZU, Ljubljana
  5. Dr Danijela Stešević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati u srijedu, 06. 09. 2023. godine, sa početkom u 12:00 časova u sali 225.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.