Doktorska disertacija/ Ilija Ćetković/ Prirodno-matematički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T A V A

javnost da će mr Ilija Ćetković braniti doktorsku disertaciju pod  naslovom „Hrskavičave ribe (Classis: Chondrichthyes) u crnogorskom dijelu Jadrana: diverzitet, abundanca i interakcija sa ribarstvom“ pred komisijom u sastavu:

  1. Dr Danilo Mrdak, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Ana Pešić, naučni savjetnik Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Zdravko Ikica, viši naučni saradnik Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Branko Dragičević, viši naučni saradnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu
  5. Dr Dragana Milošević-Malidžan, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati u četvrtak, 14. 09. 2023. godine, sa početkom u 11:00 časova u sali 225.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.