Master rad/ Elma Pepić/ Prirodno-matematički fakultet
Kandidatkinja Elma  Pepić  braniće master  rad  pod  nazivom:

,,Informisanost  adolescenata  Crne  Gore  o reproduktivnom  zravlju i  polno  prenosivim  bolestima”

pred  Komisijom u sastavu:

  1. dr Agima Ljaljević, redovni  profesor  Medicinskog  fakulteta, predsjednik
  2. dr Svetlana Perović,  redovni  profesor  Prirodno-matematičkog  fakulteta, član
  3. dr Slavica Vujović, vanredni  profesor   Prirodno-matematičkog  fakulteta, član
  4. dr Anđelka Šćepanović,  vanredni  profesor   Prirodno-matematičkog  fakulteta, član
  5. dr Emilija Nenezić, redovni  profesor    Prirodno-matematičkog  fakulteta u penziji, mentor

Odbrana  će se  održati  u  srijedu ,  25. 10. 2023. godine, u  sali  225  u  zgradi  tehničkih fakulteta, sa  početkom  u  17:00 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.