Master rad/ Enida Krnić/ Prirodno-matematički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

Kandidatkinja Enida Krnić braniće master rad sa nazivom:

Implementacija algoritama na grafovima u Pythonu

pred Komisijom  u sljedećem sastavu:

1.     dr Savo Tomović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik;

2.     dr Aleksandar Popović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član;

3.     dr Milenko Mosurović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u ponedeljak, 24. 06. 2024. godine u sali 225 u zgradi Tehničkih fakulteta sa početkom u 10.00 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.