Ekonomski fakultet

Raspored polaganja zavrsnog ispita i popravnog zavrsnog ispita
Zavrsni ispit odrzace se 14.06.2021. godine u 13:00h (sala 001)

Popravni zavrsni ispit odrzace se 06.07.2021. godine u 9:00h (sala 001)

Broj posjeta : 58