Ekonomski fakultet, 25.03.2020

Materijal za predavanja - 27.03.2020.godinePored prilozenog materijala, preporucuje se studentima da procitaju najmanje uvodni dio Izvjestaja o globalnoj konkurentnosti, koji mogu naci na sledecem linku

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Dokumenti

Broj posjeta : 75