Građevinski fakultet, 13.05.2019

Nova objava - 13.05.2019 10:00Obavještavaju se studenti o rasporedu predaje i odbrane elaborata iz Osnova Mostova:

srijeda 15.05.  od 11 do 12h br indeksa 2-16/16          kabinet A22;

četvrtak 16.05. od 11 do 12h br indeksa od 19-33/16   kabinet A22;

petak 17.05. od 11 do 13h br indeksa od 34-76/16      sala 010;

četvrtak 23.05. od 11 do 13h br indeksa od 77/16 do 44/15 kabinet A22;

petak 24.05. od 11 do 13h br indeksa  od 48/15 do 85/14   sala 010;

ponedeljak 27.05. od 12.30 do 14h br indeksa od 97/14 do 117/12 kabinet A22.

 

Elaborat je potrebno formatizovati na A4 format i ukoričiti. 

 

Iz kabineta

 

Broj posjeta : 429