Prirodno-matematički fakultet, 02.06.2018

Nova objava - 02.06.2018 11:20U prilogu su osvojeni poeni iz Algebre2. Nisu uračunati poeni osvojeni na prisustvo i poeni osvojeni na teorijskom dijelu ispita.

Radove popravnih kolokvijuma studenti mogu pogledati u ponedjeljak u 10:30h. U ponedjeljak, u 11h je pregled radova sa

završnog ispita i studenti su dužni doći na pregled.

Dokumenti