Građevinski fakultet, 19.11.2017

Datumi održavanja kolokvijuma i ispita 

 KOLOKVIJUM – utorak, 28.11.2017. u terminu 11-13h, sala 006

II  KOLOKVIJUM -  utorak, 5.12.2017. u terminu 11-13h, sala 006

POPRAVAK KOLOKVIJUMA – utorak, 19.12.2017. u terminu 11-13h, sala 006

ZAVRŠNI ISPIT – utorak, 09.01.2018. sa početkom u 10h u kabinetu 116

 

O terminu za popravak završnog ispita studenti će biti naknadno obaviješteni.