Elektrotehnički fakultet, 14.01.2021

Termin odbrane seminarskih radovaObrana seminarskih radova održaće se u ponedeljak 25.01. u 9h (sala Foremont).

Studenti treba da pripreme 15-minutnu prezentaciju u kojoj će predstaviti teorijsku analizu i svoj praktični doprinos vezan za zadatu temu.

Broj posjeta : 25