Pomorski fakultet Kotor, 15.11.2017

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvuRezultati popravnog kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu dati su na oglasnoj tabli.