Pomorski fakultet Kotor, 04.12.2017

Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvuRezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu u Kotoru i na Cetinju dati su na oglasnoj tabli.