Pomorski fakultet Kotor, 31.08.2018

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukamaRezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.