Fakultet političkih nauka, 14.03.2019

Polaganje kolokvijumaStudenti koji žele da polažu kolokvijume iz predmeta Savremena politička teorija to mogu učiniti u sljedećim datumima:

1. Kolokvijum I - 26.03. u 10h, kabinet 11

2. Popravni prvog kolokvijuma - 02.04. u 10h, kabinet 11

3. Kolokvijum II - 16.04. u 10h, kabinet 11

4. Popravni drugog kolokvijuma - 23.04. u 10h, kabinet 11

Kako se ovaj predmet više ne izučava po novom programu studiranja, obavezno je da studenti najave dolazak na jedan od ovih termina saradniku na mail.

Studenti mogu kompletno gradivo polagati i usmeno na kraju semestra (izlazak na kolokvijume nije uslov za izlazak na ispit).