Fakultet političkih nauka, 11.01.2018

Medjunarodno poslovno pravo - dodatna literatura za ZIU prilogu spisak dodatne literature neophodne za spremanje Završnog ispita iz Medjunarodnog poslovnog prava.

 

- Varadi, Tibor, Medjunarodno privatno pravo, Beograd 2000, strane 562 - 597 (preskaču se strane 578-579 i 583-584);

- Spaić, Aneta, Nova Lex Mercatoria i raskid ugovora o prodajihttps://www.academia.edu/15383543/Nova_lex_mercatoria_i_raskid_ugovora_o_prodaji, strane 27 - 31.