Fakultet političkih nauka, 08.10.2019

Medjunanordno poslovno pravo - gostujuće predavanjePozivaju se studenti da prisustvuju gostujućem predavanju u petak, 11.10.2019. godine na Pravnom fakultetu, sala 4, u 12h. Tema predavanja je:

Ex cathedra predavanje uz analizu primjera iz sudske prakse na temu specifičnosti privrednog u odnosu na građanski postupak  - adv. Siniša Gazivoda

(„U pitanju je predmet koji se odnosi na potraživanje nadoknade štete između dva privredna društva iz kojeg se uočavaju distinktivne karakteristike privrednog spora u odnosu na građansko pravni spor uz fokus na analizi i značaju ovih razlika koje se tiču dužinu trajanja postupka i drugih spefičnosti.“)

Broj posjeta : 114