Fakultet političkih nauka

Termin redovnog i popravnog ispita
Redovni ispit: 31. maj 

8h: politikologija

9h: novinarstvo, socijalna politika i socijalni rad

10h: medijske studije i novinarstvo

11h: politikologija i međunarodni odnosi

Popravni ispit: 7. jun u 17h

 

Broj posjeta : 19