Fakultet političkih nauka, 19.02.2018

Engleski jezik stručni II - obavještenje za materijal"Materijale za Engleski jezik struke 2 treba preuzimati svake sedmice u kopirnici Dr Copy preko puta Osnovnog suda. Važno je naglasiti smjer jer su materijali različiti."