Pomorski fakultet Kotor, 12.04.2018

Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomskih integracija i EURezultati kolokvijuma I iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu dati su na oglasnoj tabli.

Popravni kolokvijum će se održati 24.04. u 12h.