Fakultet političkih nauka, 15.05.2019

Engleski jezik struke, II godinaPolitikologija i međunarodni odnosi, studenti svih generacija,
uključujući Evropske studije ranijih generacija


Popravni kolokvijum održaće se po sljedećem rasporedu:
ponedjeljak, 20. maja, Sala br. 2
- studenti sa parnim indeksom u 9.15h
- studenti sa neparnim indeksom u 10.00h


Neophodno je imati pri sebi sredstvo identifikacije sa fotografijom.
Predmetni nastavnik,
Vesna Bulatović

Broj posjeta : 46