Rektorat, 03.07.2017

PublikacijeEvidencija naučnih radova u vodećim citatnim bazama SCI, SSCI, A&HCI i SCOPUS i statistika po jedinicama, autorima i godinama.