Pomorski fakultet Kotor, 21.11.2018

Popravni kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici, 26.11.2018.Popravni kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici odrzace se u ponedjeljak, 26. novembra 2018. godine sa pocetkom u 14:!5 u prostoriji amfiteatra Pomorskog fakulteta Kotor.