Pomorski fakultet Kotor, 11.12.2018

Kolokvijum II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici Kolokvijum II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici  odrzace se u amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine i to:

- grupa 1 : studenti sa parnim brojem indeksa sa pocetkom u 14:00 sati i

- grupa 2 : studenti sa neparnim brojem indeksa sa pocetkom u 15:15 sati.