Pomorski fakultet Kotor, 11.12.2018

Predavanje iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici, 13.12.2018. 

Predavanja kod doc. dr Rina Bošnjaka iz predmeta Prevoza opasnih i specijalnih tereta na studijskom programu Nautika  odrzace se u cetvrtak, 13. decembra 2018. godine sa pocetkom u 14:00 sati u sali N2.

Studenti ce u srijedu, 12. decembra 2018. godine imati redovne casove kod kapetana Marija Pilastra.