Elektrotehnički fakultet

ЗАВРШНИ ИСПИТ
Полагање завршног испита из Физике за студенте Етф-а, смјер Електроника, телекомуникације и рачунари, је 15. 1. 2018. г. са почетком у 12 часова, у амфитеатру 106. 

Студенти су обавезни да на увид дају неки од идентификационих докумената (индекс, личну карту, возачку дозволу или пасош). Забрањена је употреба мобилних телефона.