Pomorski fakultet Kotor, 15.11.2017

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih motora I na BrodomasinstvuRezultati kolokvijuma I iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu dati su na oglasnoj tabli.