Elektrotehnički fakultet, 16.05.2019

Popravni kolokvijumPopravni kolokvijum će se održati u četvrtak, 2019-05-23, u sali L3, po sljedećem rasporedu:

- studenti sa parnim brojem indeksa u 17:30,

- studenti sa neparnim brojem indeksa u 18:00

Broj posjeta : 470