Ekonomski fakultet, 25.03.2020

Prvi kolokvijumPrvi kolokvijum će shodno aktuelnoj situaciji, usljed globalne pandemije virusa Korona biti odložen.

O novom terminu održavanja kolokvijuma studenti će biti naknadno informisani, zavisno od situacije i odluka nadležnih državnih organa i Univerziteta Crne Gore.

Shodno dogovoru sa početka semestra, za prvi kolokvijum predviđeno je gradivo iz knjige Nebojše Janićijevića "Upravljanje organizacionim promjenama" (prvih 9 glava knjige, tj. zaključno sa dijelom "Reinženjering poslovnih procesa", odnosno do 227. stranice).

U svrhu kvalitetnije pripreme za ispit (kolokvijume), pozivamo studente da se za potrebe online konsultacija i časova obrate predmetnim profesorima i predmetnom saradniku.

Prof. dr Jasmina Ćetković - cetkovicjasmina@gmail.com, jasmina@ucg.ac.me

Prof. dr Anđelko Lojpur - andjelko@ucg.ac.me

Mr Ivan Radević- ivan@radevic.me, radevic@ucg.ac.me.

Predavanja koja se odnose na drugi kolokvijum predviđena su od naredne sedmice, te ćete u tom smislu uskoro dobiti i konkretne materijale za rad putem elektronskih platformi komunikacije.

Broj posjeta : 165