Ekonomski fakultet, 29.05.2020

Način polaganja ispita 

Polaganje ispita iz predmeta Fiskalna ekonomija će se organizovati na način što će se u više termina (12. jun u 9.30h, sala 104; 22. jun  u 9.30h, sala 104; 29. jun u 9.30h, sala 104 i 6. jul u 9.30h, sala 104), polagati cjelokupno gradivo, putem testa sastavljenog od 10 pitanja, koji će trajati 30 minuta. 

Predmetni saradnik

Broj posjeta : 321