Ekonomski fakultet, 02.02.2018

Rezultati - 02.02.2018 14:44U prilogu se nalaze konačni rezultati iz Tržišnog komuniciranja nakon popravnog završnog ispita, održanog 31.01.2018. Pregled radova će biti održan u ponedeljak, 05.02. u periodu 8h - 9h, u kabinetu 421.

Za studente koji nisu položili ispit, biće organizovan dodatni ispitni rok u utorak, 06.02.2018. u 12h u sali 001. Najveća ocjena sa kojom studenti mogu položiti ovaj ispit na dodatnom roku je ocjena E. 

Dokumenti