Prirodno-matematički fakultet, 16.09.2019

Predlog ocjenaBroj indeksa, ocjena

11/16, E

13/18, E

26/15, E

20/18, E

46/18, E

7/18, E

37/18, E

24/18, E

 

Radovi se mogu pogledati u petak u 9 sati. 

Mijenja se termin polaganja ispita u drugom avgustovskom roku, umjesto u 16 ispit će početi u 9 sati u sali 107A.

Broj posjeta : 213