Elektrotehnički fakultet

Termini ispita i popravnog ispita
Saglasno ranije objavljenim terminima:

Ispit će se održati u petak, 22.01.2021. godine, u sali 106, sa početkom u 8 časova.

Popravni ispit će se održati u petak, 05.02.2021. godine, u sali 106, sa početkom u 8 časova.

Studenti su dužni da pokažu dokument za identifikaciju, kao i da se pridržavaju epidemioloških mjera.

 

Broj posjeta : 256