Građevinski fakultet, 12.06.2019

Rezultati nakon završnog ispitaPopravni završni ispit održaće se 19.6.2019. god. sa početkom u 8.15 h. Popravni završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Dokumenti

Broj posjeta : 289