Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 12.02.2018

REZULTATI I PREDLOG OCJENAIndeks

God. Upisa

Ime

Prezime

K2p

Ispit

Ispitp

Zbir

Zbir formula

Ocjena

1

2016

Anica

Jovanović

   

43

93

93

A

2

2016

Lazar

Jokanović

   

42

97

97

A

3

2016

Semina

Skenderoski

       

13

F

4

2016

Jovana

Bojičić

   

43

90

90

A

5

2016

Mihailo

Lakićević

5

 

23

 

40

F

8

2016

Martina

Tripović

 

50

   

93

A

10

2016

Sanja

Đurišić

   

40

82

82

B

11

2016

Tijana

Milonjić

12

 

27

 

64

D

12

2016

Stela

Muslić

   

20

60

60

D

13

2016

Tina

Dabetić

 

20

   

50

C

14

2016

Ana

Knežević

   

48

92

90

A

15

2016

Asmira

Lukolić

   

19

 

32

F

16

2016

Anđela

Smolović

   

45

89

91

A

18

2016

Jelena

Anđelić

   

50

 

97

A

19

2016

Andrea

Radulović

   

25

55

55

E

20

2016

Marija

Ralević

   

30

76

76

C

21

2016

Milica

Cvetković

   

30

76

76

C

22

2016

Tamara

Barać

   

50

91

91

A

23

2016

Lucia

Šćepanović

8

 

17

 

41

F

24

2016

Milana

Marstijepović

   

40

87

90

B

25

2016

Luka

Tapušković

   

40

87

90

B

26

2016

Nina

Radulović

   

13

 

50

E

29

2016

Đina

Ćeranić

   

40

82

82

B

31

2016

Teodora

Lekić

   

48

90

90

A

32

2016

Nada

Vojinović

 

40

   

85

B

35

2016

Jelena

Damjanović

4

     

15

F

36

2016

Nikola

Rolović

   

43

91

91

A

39

2016

Milica

Kralj

       

25

F

41

2016

Magdalena

Novaković

   

18

60

60

D

42

2016

Milena

Rončević

   

29

 

55

E

44

2016

Kristina

Radonjić

10

 

2

 

35

F

47

2016

Daria

Barzut

       

15

F

48

2016

Ivana

Tošić

   

27

 

60

D

49

2016

Drago

Stojanović

   

43

81

81

B

50

2016

Aleksandra

Bajović

7

     

17

F

54

2016

Tijana

Šabotić

   

30

 

65

D

55

2016

Milica

Marković

8

 

20

56

56

E

56

2016

Milena

Radmilović

   

21

 

50

E

58

2016

Kristina

Ćipranić

5

 

25

 

53

E

59

2016

Bojan

Tomić

   

17

 

50

E

60

2016

Romana

Janković

 

50

   

46

A

61

2016

Vaska

Balić

       

0

F

65

2016

Jelena

Radoman

   

46

70

70

C

66

2016

Antonina

Krpina

   

16

 

50

E

69

2016

Aleksandra

Đorđević

   

20

60

60

D

70

2016

Nikola

Lutovac

3

 

20

 

36

F

71

2016

Anita

Ličina

   

21

 

60

D

72

2016

Ivana

Petrušić

   

23

 

62

D

74

2016

Dušica

Radović

 

30

   

70

C

75

2016

Jovana

Čubrović

9

     

13

F

77

2016

Aldemar

Kalač

       

0

F

79

2016

Lazar

Radević

3

 

14

 

33

F

82

2016

Izabela

Vujović

7

 

18

 

50

E

83

2016

Jelena

Božović

   

15

 

53

E

84

2016

Aleksandra

Čolan

   

45

 

81

B

89

2016

Milica

Damjanović

   

25

 

62

D

91

2016

Jovana

Knežević

   

30

67

67

D

92

2016

Anastasija

Stojanović

       

0

F

94

2016

Anita

Lipovina

   

14

 

52

E

95

2016

Nemanja

Vlahović

   

20

 

50

E

97

2016

Andrijana

Janjević

   

13

 

50

E

99

2016

Jelena

Malović

   

20

58

58

E

21

2015

Vanja

Vučković

12

     

14

F

47

2015

Ljiljana

Đuričanin

3

 

10

 

17

F

50

2015

Jovana

Šljivančanin

       

3

F

61

2015

Miloš

Oljača

   

5

 

5

F

67

2015

Jelena

Perunović

       

0

F

80

2015

Jovana

Baošić

       

0

F

89

2014

Svetlana

Vukadinović

   

13

 

38

F

128

2014

Tamara

Samardžić

9

 

29

 

50

E

149

2014

Nikoleta

Miljenović

       

5

F

153

2014

Tihomir

Krivokapić

2

 

7

 

23

F

156

2014

Aleksandra

Pravilović

8

     

18

F

161

2014

Ljubica

Popović

0

 

21

 

28

F

164

2014

Dragana

Ćuk

   

23

 

39

F

17

2013

Dragica

Orlandić

       

23

E

42

2013

Jelena

Stanić

10

     

18

F

61

2013

Nataša

Spasojević

   

35

67

67

D

71

2013

Jovana

Čerović

11

     

17

F

77

2013

Ivana

Pavlović

   

8

 

24

F

86

2013

Jelena

Minić

1

     

1

F

91

2013

Zdravko

Kralj

       

7

F

114

2013

Anastasija

Vukčević

       

16

E

121

2013

Tanja

Mandić

       

0

F

130

2012

Marija

Šuković

       

0

F

136

2012

Almina

Omeragić

       

0

F

57

2011

Jovana

Bjelica

   

0

 

15

F

79

2011

Adrijana

Pedović

   

30

 

42

F

88

2011

Marija

Bigović

5

     

12

F

117

2011

Ivan

Matijević

       

0

F

144

2011

Katarina

Matović

2

     

2

E