Ekonomski fakultet

Seminarski radovi
Seminarske radove je potrebno poslati sardniku kao forward postojećeg maila poslatog prof. dr Božoviću, na mail: n.misnic@gmail.com

Obavezno je da tekst maila bude: Ekonomija IV  godina - Menadžment ljudskih resursa, ime i prezime studenta, broj indeksa

 
Broj posjeta : 194